Kontakt

Anton Beláň
Prevádzka: Bojná 784, 956 01 Bojná
Sídlo firmy: Bojná 784, 956 01 Bojná

tel.:038/537 31 89
e-mail:belan.anton@azet.sk

IČO: 17692776, DIČ: 1020445888, IČ DPH: SK1020445888

zapísaná na Okresnom úrade Topoľčany, číslo živnostenského registra: 406-1917